VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Täytä oheinen lomake huolellisesti. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian sähköpostitse ja varmistamme irtisanomisen.

Lomakkeen alapuolelta löydät vuokrasopimuksen ehdot koskien irtisanomista ja vuokrasopimuksen purkua mutta tässä alla tärkeimmät yksityiskohdat:
- Irtisanomisaika on yksi (1) kokonainen kalenterikuukausi
- Se tarkoittaa sitä että irtisanomisajan kuluminen lasketaan molempien sopijaosapuolten taholta tapahtuvaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka kuukauden aikana irtisanominen on annettu toiselle sopijaosapuolelle tiedoksi
- Huone tulee luovuttaa siivottuna ja yhtä hyvässä kunnossa kuin se on vuokrasopimuksen solmimishetkellä ollut poissuljettuna normaalista käytöstä aiheutunut kuluminen
- Huoneeseen, käytäville, jätekatokseen tai muihin tiloihin ei saa jättää lähtiessään mitään huonekaluja, soitintarvikkeita, istuimia, sohvia, pöytiä tai muuta vastaavaa. Vastoin ohjeistusta jätetyistä yllämainituista rojuista jätemaksu on min. 350€ joka peritään jälkikäteen

Löydät tunnuksen treenikämpän ovesta ja vuokrasopimuksesta
Tilinumeron oltava IBAN muodossa
Täytä mikäli haluat että päiväys on jokin toinen kuin tänään

VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT KOSKIEN IRTISANOMISTA

13§ Vuokrasopimuksen päättyminen
     
     1. Purkaminen

Vuokranantaja voi niin halutessaan yksipuolisesti purkaa tämän sopimuksen heti päättyväksi seuraavissa tapauksissa
•    Jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen kuukauden kuluessa vuokran erääntymisestä ja kahden viikon kuluessa maksumuistutuksen vastaanottamisesta.
•    Jos vuokralainen siirtää vuokraoikeutensa toiselle tai antaa huoneen tai osan siitä toisen käytettäväksi
•    Jos huonetta käytetään muuhun kuin musiikkiharrastetoimintaan
•    Jos vuokralainen viettää tai sallii huoneessa vietettävän häiritsevää elämää. Minkäänlaisen musiikin harjoittelu ei ole laskettavissa häiritseväksi elämäksi, ellei se riko lakia tai viranomaismääräyksiä.
•    Jos vuokralainen huoneessa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilymiseksi on säädetty laissa, kiinteistön järjestyssäännöissä tai vuokranantajan kirjallisilla ohjeilla
•    Jos vuokralaisen omaisuus asetetaan konkurssiin tai vuokralainen muuten todetaan maksukyvyttömäksi.
Purkaminen on suoritettava kirjallisesti.

2. Irtisanominen

Vuokralaisella on oikeus saattaa tämä sopimus päättymään irtisanomisteitse syytä ilmoittamatta tiedottamalla siitä kirjallisesti vuokranantajalle yhtä (1) kuukautta etukäteen.
Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.
Vuokranantajalla on oikeus saattaa tämä sopimus päättymään irtisanomalla kirjallisesti tämä vuokrasopimus. Irtisanomisaika on yksi (1)  kuukausi.
Irtisanomisajan kuluminen lasketaan molempien sopijaosapuolten taholta tapahtuvaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka kuukauden aikana irtisanominen on annettu toiselle sopijaosapuolelle tiedoksi.
Vuokrasopimuksen päättyessä sitoutuu vuokralainen luovuttamaan huoneen vuokranantajalle seuraavana päivänä kello kahteentoista (12) mennessä siivottuna ja yhtä hyvässä kunnossa kuin se on vuokrasopimuksen solmimishetkellä ollut poissuljettuna normaalista käytöstä aiheutunut kuluminen. Vuokralaisen tulee myös luovuttaa kaikki saamansa huoneen avaimet vuokranantajalle.
Mikäli huonetta vuokraa useampi kuin yksi vuokralainen, on tapauksessa, missä toisen vuokralaisen vuokrasopimus irtisanotaan vuokralaisen tai vuokranantajan toimesta, toimittava seuraavasti: huoneeseen jäävällä vuokralaisella on yksi (1) viikko aikaa hankkia poistuvan vuokralaisen tilalle uusi vuokralainen tai vuokrata huone kokonaan itselleen. Viikon jälkeen on vuokranantajalla vuokralaista kuulematta oikeus vuokrata poistuvan vuokralaisen osuus huoneesta parhaaksi katsomalleen uudelle vuokralaiselle, mikäli huoneeseen jäävä vuokralainen ei ole tähän mennessä kirjallisesti ilmoittanut hankkimansa vuokralaisen nimeä tai päätöstään vuokrata koko huone itselleen. Tapauksessa, missä yhden tai useamman samaa huonetta vuokraavan vuokralaisen vuokrasopimus purkaantuu, maksaa jäljelle jäävä vuokralainen edelleen saman hinnan huoneesta kuin mitä sopimukseen on kirjattu.

3. Vuokranantajan vuokraoikeuden päättyminen

Vuokralaisen oikeus käyttää vuokrasopimuksen mukaista tilaa päättyy samanaikaisesti kuin vuokranantajan vuokraoikeus. Vuokranantaja ei ole korvausvelvollinen vuokralaiselle syntyvästä vahingosta vuokranantajan vuokraoikeuden päättyessä, mikäli vuokranantajan vuokraoikeus päättyy vuokranantajasta riippumattomista syistä. Riippumattomana syynä pidetään vuokranmaksuvelvollisuuden laiminlyöntiä siinä tapauksessa, että vuokranmaksun laiminlyönti on johtunut vuokralaisen / vuokralaisten vuokranmaksuvelvollisuuden laiminlyönnistä.